ขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่านรวมทั้งคนไทยทั่วทั้งโลก ตามรอยฝ่าพระบาทฯ ทำความดีเพื่อถวายพ่อหลวงของเรา พระองค์ทรงเป็นนักพัฒนาเป็นต้นแบบของผู้ให้เสียสละจนเกิดโครงการมากกว่า 4,000 โครงการ เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรให้อยู่ดีมีสุข จนเป็นที่มาของกษัตริย์องค์แรกที่ได้รางวัลจากยูเนสโก ทางภาคจึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเดินพาเหรด โดยเน้นเทิดพระเกียรติพระราชกรณียกิจต่างๆ และร่วมแปรอักษร ในโอกาสพิเศษที่ทั้งชีวิตมีครั้งเดียวเท่านั้น....อ่านต่อ

 ORGANIZE BY