Airline's popular flights การบินไทย

อันดับ เส้นทาง ราคารวมเริ่มต้นที่

1

มอสโก → กรุงเทพ

จองด่วน!

2

มอสโก → ภูเก็ต

จองด่วน!

3

มอสโก → เดนปาซาร์ บาหลี

จองด่วน!

4

มอสโก → โฮจิมินห์ซิตี้

จองด่วน!

5

เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก → กรุงเทพ

จองด่วน!

6

โนโวซีบีสค์ → กรุงเทพ

จองด่วน!

7

มอสโก → มะนิลา

จองด่วน!

8

เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก → ภูเก็ต

จองด่วน!

9

มอสโก → ดูไบ

จองด่วน!

10

มอสโก → สิงคโปร์

จองด่วน!