การประชุมใหญ่สโมสรลีโอภาครวม 310 ประเทศไทย ครั้งที่ 36

ดาวน์โหลด PDF /  Microsoft Word

กำหนดการ

ดาวน์โหลด PDF / Microsoft Word

ใบลงทะเบียน

ดาวน์โหลด PDF / Microsoft Word

 

เที่ยวบินที่เดินทางมายัง สนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวง

สนามบินต้นทาง สนามบินปลายทาง ราคา วันที่กลับ วันที่เดินทาง ราคารวมเริ่มต้นที่

กรุงเทพ

เชียงราย

1 447

18.Oct.2017

17.Oct.2017

จองด่วน! 1 447

ภูเก็ต

เชียงราย

1 612

18.Aug.2017

15.Aug.2017

จองด่วน! 1 612

หาดใหญ่

เชียงราย

2 059

02.Sep.2017

01.Sep.2017

จองด่วน! 2 059

กระบี่

เชียงราย

4 431

12.Dec.2017

10.Dec.2017

จองด่วน! 4 431

มอสโก

เชียงราย

19 853

25.Sep.2017

17.Sep.2017

จองด่วน! 19 853

ซูริก

เชียงราย

32 913

18.Jan.2018

26.Dec.2017

จองด่วน! 32 913