การแต่งการให้เข้ากับธีมงานเลี้ยงต้อนรับมวลสมาชิกสโมสรไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย
ในคืนวันที่เสาร์ 18 มีนาคม 2560 ณ หอประชุมนานาชาติ 40 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 


http://lions310convention.skrealtyplus.com/wp-content/uploads/2017/02/41zXckHPIRL._SY355_.jpg

DRESS CODE : LADY 1

ตัวอย่างการแต่งกายสำหรับผู้ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับมวลสมาชิกสโมสรไลออนส์จากทั่วประเทศ ภายใต้ธีม LIONS JUNGLE PARTY

http://lions310convention.skrealtyplus.com/wp-content/uploads/2017/02/3.jpg

ตัวอย่างการแต่งกายสำหรับผู้ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับมวลสมาชิกสโมสรไลออนส์จากทั่วประเทศ ภายใต้ธีม LIONS JUNGLE PARTY

http://lions310convention.skrealtyplus.com/wp-content/uploads/2017/02/81a8e4d4feba58810b68aae303baaeea.jpg

DRESS CODE : LADY 2

ตัวอย่างการแต่งกายสำหรับผู้ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับมวลสมาชิกสโมสรไลออนส์จากทั่วประเทศ ภายใต้ธีม LIONS JUNGLE PARTY

http://lions310convention.skrealtyplus.com/wp-content/uploads/2017/02/T2eC16ZHJF0FFZ5pO0DvBScNh73RWw-60_57.jpg

ตัวอย่างการแต่งกายสำหรับผู้ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับมวลสมาชิกสโมสรไลออนส์จากทั่วประเทศ ภายใต้ธีม LIONS JUNGLE PARTY

http://lions310convention.skrealtyplus.com/wp-content/uploads/2017/02/3250cc.jpg

DRESS CODE : LADY 3

ตัวอย่างการแต่งกายสำหรับผู้ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับมวลสมาชิกสโมสรไลออนส์จากทั่วประเทศ ภายใต้ธีม LIONS JUNGLE PARTY

http://lions310convention.skrealtyplus.com/wp-content/uploads/2017/02/3edfd994aa15a68d9fb646600a9239ae.jpg

DRESS CODE : LADY 4

http://lions310convention.skrealtyplus.com/wp-content/uploads/2017/02/8913ceeeb1e6ede67f73dede33a96254.jpg

DRESS CODE : LADY 5

http://lions310convention.skrealtyplus.com/wp-content/uploads/2017/02/1e982db7498aa5135de1a4647904d558.jpg

DRESS CODE : LEO 1

http://lions310convention.skrealtyplus.com/wp-content/uploads/2017/02/77021.png

DRESS CODE : LADY 6

http://lions310convention.skrealtyplus.com/wp-content/uploads/2017/02/77108.png

DRESS CODE : LADY 7

http://lions310convention.skrealtyplus.com/wp-content/uploads/2017/02/41DBTKy26VL.jpg

41DBTKy26VL

http://lions310convention.skrealtyplus.com/wp-content/uploads/2017/02/9aa4f9ff8f487a5a32eabb3594482f9b.jpg

9aa4f9ff8f487a5a32eabb3594482f9b

http://lions310convention.skrealtyplus.com/wp-content/uploads/2017/02/287221b47fa5f2c8f8f712b2b170933e.jpg

DRESS CODE : LADY 8

http://lions310convention.skrealtyplus.com/wp-content/uploads/2017/02/f559014e30d4b8d09ed39b93bd9d71f9.jpg

DRESS CODE : LADY 9

http://lions310convention.skrealtyplus.com/wp-content/uploads/2017/02/bd12ce41ecf0d0e6f763464881d6bb3a.jpg

DRESS CODE : LADY 10

http://lions310convention.skrealtyplus.com/wp-content/uploads/2017/02/9064843.jpg

DRESS CODE : LIONS FAMILY

http://lions310convention.skrealtyplus.com/wp-content/uploads/2017/02/b6df3ba29f15db5261da95de4967edd6.jpg

DRESS CODE : LADY 11

http://lions310convention.skrealtyplus.com/wp-content/uploads/2017/02/7490251682140fbfecf3b6fc74735967.jpg

DRESS CODE : LADY 12

http://lions310convention.skrealtyplus.com/wp-content/uploads/2017/02/880253-Cougar-Hunter-Adult-Costume-2main.jpg

880253-Cougar-Hunter-Adult-Costume-2main

http://lions310convention.skrealtyplus.com/wp-content/uploads/2017/02/321772d2b39eaf1befa41e9b79b1c018.jpg

DRESS CODE : LADY 13

http://lions310convention.skrealtyplus.com/wp-content/uploads/2017/02/FDSA74701a.jpg

FDSA74701a

http://lions310convention.skrealtyplus.com/wp-content/uploads/2017/02/fe920af97c83b06eb083c37082da8fe2.jpg

fe920af97c83b06eb083c37082da8fe2

http://lions310convention.skrealtyplus.com/wp-content/uploads/2017/02/images.jpg

images

http://lions310convention.skrealtyplus.com/wp-content/uploads/2017/02/jane-the-hunter-costume.jpg

jane-the-hunter-costume

http://lions310convention.skrealtyplus.com/wp-content/uploads/2017/02/Kids-Safari-Costume.jpg

Kids-Safari-Costume

http://lions310convention.skrealtyplus.com/wp-content/uploads/2017/02/LEG83260.jpg

DRESS CODE : LADY 14

http://lions310convention.skrealtyplus.com/wp-content/uploads/2017/02/mens-safari-explorer-costume-fs3249.jpg

mens-safari-explorer-costume-fs3249

http://lions310convention.skrealtyplus.com/wp-content/uploads/2017/02/sexy-safari-costume2.jpg

DRESS CODE : LADY 316

http://lions310convention.skrealtyplus.com/wp-content/uploads/2017/02/s-l1000.jpg

DRESS CODE : LADY 15

http://lions310convention.skrealtyplus.com/wp-content/uploads/2017/02/SMF41044.jpg

SMF41044

http://lions310convention.skrealtyplus.com/wp-content/uploads/2017/02/Zoo-Keeper-Costume-for-Boys.jpg

Zoo-Keeper-Costume-for-Boys