ข้อมูลสายการบิน

เที่ยวบินที่เดินทางมายัง สนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวง

สนามบินต้นทาง สนามบินปลายทาง ราคา วันที่กลับ วันที่เดินทาง ราคารวมเริ่มต้นที่

กรุงเทพ

เชียงราย

1 017

21.Mar.2018

19.Mar.2018

จองด่วน! 1 017

ภูเก็ต

เชียงราย

2 552

07.Feb.2018

05.Feb.2018

จองด่วน! 2 552

หาดใหญ่

เชียงราย

3 095

30.Oct.2018

25.Oct.2018

จองด่วน! 3 095

อุดรธานี

เชียงราย

3 446

15.Feb.2018

14.Feb.2018

จองด่วน! 3 446

เชียงใหม่

เชียงราย

4 374

31.Jan.2018

23.Jan.2018

จองด่วน! 4 374

กระบี่

เชียงราย

4 744

06.Sep.2018

03.Sep.2018

จองด่วน! 4 744

สิงคโปร์

เชียงราย

5 670

20.Mar.2018

13.Mar.2018

จองด่วน! 5 670

พัทยา

เชียงราย

8 302

17.Feb.2018

13.Feb.2018

จองด่วน! 8 302

สุราษฎร์ธานี

เชียงราย

12 779

09.Dec.2018

07.Dec.2018

จองด่วน! 12 779

มอสโก

เชียงราย

20 804

27.Mar.2018

13.Mar.2018

จองด่วน! 20 804

มิลาน

เชียงราย

24 786

03.Apr.2018

03.Feb.2018

จองด่วน! 24 786

เคียฟ

เชียงราย

27 161

11.Feb.2018

05.Feb.2018

จองด่วน! 27 161

 


 
  

  

About the author: admin