ข้อมูลสายการบินและบัตรโดยสาร

เที่ยวบินที่เดินทางมายัง สนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวง

สนามบินต้นทาง สนามบินปลายทาง ราคา วันที่กลับ วันที่เดินทาง ราคารวมเริ่มต้นที่

ภูเก็ต

เชียงราย

1 197

01.Oct.2017

27.Sep.2017

จองด่วน! 1 197

กรุงเทพ

เชียงราย

1 460

01.Sep.2017

31.Jul.2017

จองด่วน! 1 460

หาดใหญ่

เชียงราย

2 060

02.Sep.2017

01.Sep.2017

จองด่วน! 2 060

กระบี่

เชียงราย

4 405

12.Dec.2017

10.Dec.2017

จองด่วน! 4 405

มอสโก

เชียงราย

19 857

25.Sep.2017

17.Sep.2017

จองด่วน! 19 857


 
  

  

About the author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.